Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

VYBOJOVANÉ VÍTĚZSTVÍ

Wolfhard Margies

3 v 1
Problémy (ne)jsou požehnáním
Dědictví dospělých
Jak zacházet s poraženým nepřítelem

Vydavatelství Juda 2010

ISBN 978-80-87239-14-8

formát A5, 152 stran

Cena:169.00

Tři klíčové knihy Wolfharda Margiese v jedné:

 

Problémy (ne)jsou požehnáním

Autor biblicky dokládá, že za našimi problémy se vždy skrývá dosud nepřevzatá část našeho dědičného podílu. Pokud se k tomu správně postavíme, změní se problémy v požehnání.

 

Dědictví dospělých

Tato kniha nám má pomoci nejen k poznání našeho dědictví, ale i k jeho uchopení. Je příliš mnoho křesťanů, kteří postrádají všechna požehnání nesmírného dědictví, které jim náleží. Klíčem k dědic­tví je dospělost. Tato kniha nám chce pomoci tento klíč uchopit. Otvírá nám dědictví a ukazuje cestu k síle, svobodě od nábožen­skosti a poznání nadpřirozeného.

 

Jak zacházet s poraženým nepřítelem

Žije se lépe a krásněji, když víme, jak reálné je Ježíšovo vítězství nad tím, kdo krade, rdousí, zabíjí a ničí, nad satanem. Většina křesťanů se chová tak, jako by ďábel ještě stále oplýval mocí, překypujícím zdravím a vitalitou. Tato kniha chce ukázat logickým postupem z Božího slova, jak vypa­dá životní styl Ježíšova následovní­ka, který stále triumfuje nad ďáblem a pokořuje jej, místo aby se sám nechal od něho přemáhat.

 

Tyto tři tituly od Wolfharda Margiese jsou geniálně stručné, výstižné a podle mého soudu pro křesťany v naší zemi i velmi potřebné. Ukazují na biblické pravdy o milosti, kterou aktivně přijímáme vírou. Naše dědictví v Kristu není pro pasivní fatalisty. Potřebujeme dozrát v dospělé křesťany, kteří užívají své Otcem darované dědictví. Dále jsme vedeni k víře v biblického satana, který má velmi jasné hranice svého působení. Čtenář je povzbuzen k víře v Kristovo dokonané vítězství a k vděčnosti za jeho dílo kříže.“

Tomáš Korčák, pastor Křesťanského společenství Juda, Mělník